XỐP DÁN TƯỜNG GIẢ GẠCH MÀU ĐEN TUYỀN

Chi tiết giá xốp 5mm

 • Độ dày: 0.5cm
 • Đơn giá: 21.000đ / tấm (trên 1.000 tấm)
 • Đơn giá : 23.000đ / tấm (300-1.000 tấm)
 • Đơn giá bán lẻ: 24.000đ / tấm (dưới 300 tấm)

Chi tiết giá xốp 8mm không logo

 • Độ dày: 0.8cm (không logo)
 • Đơn giá: 29.000đ / tấm (trên 1.000 tấm)
 • Đơn giá : 31.000đ / tấm (300-1.000 tấm)
 • Đơn giá bán lẻ: 32.000đ / tấm (dưới 300 tấm)

Chi tiết giá xốp 9mm có logo

 • Độ dày: 0.9cm (có logo)
 • Đơn giá: 30.000đ / tấm (trên 1.000 tấm)
 • Đơn giá : 33.000đ / tấm (300-1.000 tấm)
 • Đơn giá bán lẻ: 34.000đ / tấm (dưới 300 tấm)

0969 783 188

Địa chỉ

ZALO